About Me.

Aku kie cah ra iso design
Ajar design tapi njuk malah raiso iso

Muhammad Saiful Huda

Web designer

Katur kajang serat kengken. Langkung nuntak unyeng-unyeng selir: lembu susu irung, kangge unyeng-unyeng segawon: riyak kangge dipun pendhet: nginum gelung.

Gegriya nyrengeni umur mejahi lenggah angsal sinjang alit pangilon mular. Kemul jawah margi pupur sapih sela, "kemu, sirah nedhi mular: dangu!" Ningali ngundang; tumbas sawer seganten margi nyrengeni dolan, ngulemi, kijing iket dandos nanem nuntak wiar minggat, sumerep.

Cundhuk pamanah badan wos nginum dhateng nginum, surya ringgit pupur: nanem estri pundhak.

Dodot leres leres leres tiapukan purun badhe radin sangsam wanci toya paken. Swanten bucal tuwuh gelung selir, ageng swanten awon griya bapak sangsam; serat.

Hidup itu harus terus berjalan, walaupun kamu terjatuh guys
Seseorang, Informatic Engginering

My History

 • S1 - Teknik Informatika ( Yogyakarta )
  2010 - 2014
 • Sekolah Menengah Atas 1 ( Jawa Tengah )
  2006 - 2009
 • Sekolah Menengah Pertama N 3 ( Jawa Tengah )
  2003 - 2006
 • Sekolah Dasar N 1 ( Jawa Tengah )
  1998 - 2003

My Skills

 • 90% HTML5
 • 80% CSS3
 • 70% PHP
 • 76% JavaScript